Wulandari, A. T., and A. Meifilina. “Upaya Meningkatkan Minat Baca Pada Anak ( Studi Pada TBM Laskar Pelangi Di Dusun Gangsri )”. Translitera : Jurnal Kajian Komunikasi Dan Studi Media, Vol. 4, no. 1, Mar. 2018, pp. Hal. 15-27, doi:10.35457/translitera.v4i1.345.