(1)
Sholahuddin, A. H.; Tiar Prawira, R.; Churniawan, E. Penolakan Permohonan Asal-Usul Anak Dari Pasangan Nikah Siri. supremasi 2023, 13, 89-100.