[1]
S. Suhudi, B. Maneek, and Pamela Dinar Rahma, “KAJIAN ENERGI SPESIFIK PADA BENDUNG BERTANGGA DENGAN VARIASI KEMIRINGAN HULU PADA SALURAN PERSEGI”, quateknika, vol. 13, no. 2, pp. 87-104, Sep. 2023.