Suhudi, Suhudi, Benyamin Maneek, and Pamela Dinar Rahma. 2023. “KAJIAN ENERGI SPESIFIK PADA BENDUNG BERTANGGA DENGAN VARIASI KEMIRINGAN HULU PADA SALURAN PERSEGI”. Jurnal Qua Teknika 13 (2), 87-104. https://doi.org/10.35457/quateknika.v13i2.3156.