(1)
Suhudi, S.; Maneek, B.; Pamela Dinar Rahma. KAJIAN ENERGI SPESIFIK PADA BENDUNG BERTANGGA DENGAN VARIASI KEMIRINGAN HULU PADA SALURAN PERSEGI. quateknika 2023, 13, 87-104.