[1]
I. M. Ruwaida, M. Hambali, and M. S. Rizal, “Implementasi Pendidikan Karakter dalam Program Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) Kearifan Lokal Batik Malangan di SMAN 1 Malang”, konstruk, vol. 15, no. 2, pp. 232-245, Aug. 2023.