Mahmud, S. A., E. M. Moeis, and R. N. Esti. “PENGARUH PENAMBAHAN JUS KULIT PISANG KEPOK (Musa Acuminate) TERHADAP KESUKAAN KEEMPUKAN DAN KANDUNGAN PROTEIN TERHADAP RENDANG DAGING SAPI”. AVES: Jurnal Ilmu Peternakan, Vol. 14, no. 2, Dec. 2020, pp. 27-35, doi:10.35457/aves.v14i2.1496.