[1]
S. A. Mahmud, E. M. Moeis, and R. N. Esti, “PENGARUH PENAMBAHAN JUS KULIT PISANG KEPOK (Musa acuminate) TERHADAP KESUKAAN KEEMPUKAN DAN KANDUNGAN PROTEIN TERHADAP RENDANG DAGING SAPI”, aves, vol. 14, no. 2, pp. 27-35, Dec. 2020.