Mahmud, Sofyan Ali, Edya Moelia Moeis, and Risma Novela Esti. 2020. “PENGARUH PENAMBAHAN JUS KULIT PISANG KEPOK (Musa Acuminate) TERHADAP KESUKAAN KEEMPUKAN DAN KANDUNGAN PROTEIN TERHADAP RENDANG DAGING SAPI”. AVES: Jurnal Ilmu Peternakan 14 (2), 27-35. https://doi.org/10.35457/aves.v14i2.1496.