MAHMUD, S. A.; MOEIS, E. M.; ESTI, R. N. PENGARUH PENAMBAHAN JUS KULIT PISANG KEPOK (Musa acuminate) TERHADAP KESUKAAN KEEMPUKAN DAN KANDUNGAN PROTEIN TERHADAP RENDANG DAGING SAPI. AVES: Jurnal Ilmu Peternakan, v. 14, n. 2, p. 27-35, 10 Dec. 2020.